MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „TECHNOLOGICZNE, TECHNICZNE I STRATEGICZNE INNOWACJE W RATOWNICTWIE” (5-8 GRUDNIA 2022 R.)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "TECHNOLOGICZNE, TECHNICZNE I STRATEGICZNE INNOWACJE W RATOWNICTWIE" (5-8 GRUDNIA 2022 R.)

FOTORELACJA

TYTUŁ KONFERENCJI

Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie

TERMIN I MIEJSCE

5-8.12.2022 r.

Ośrodek konferencyjny w Warszawie/pod Warszawą, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (stacjonarnie i online)

ORGANIZATORZY

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest popularyzacja i promowanie najnowszych wyników badań, prac i projekty naukowobadawcze prowadzonych przez młodych naukowców (zarówno doktorantów, jak i studentów), a także osiągnięć kół naukowych i mobilności akademickiej młodych adeptów nauki, na początkowych etapach kariery. Dodatkowym celem jest także wspieranie współpracy między środowiskami młodych specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i pomocy humanitarnej.

PATRONAT HONOROWY

Pan dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

Pan gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

KOMITET NAUKOWY

 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego;
 • st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz;
 • st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz;
 • st. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka;
 • dr hab. inż. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Robert Piec;
 • bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka;
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński;
 • prof. Myroslav Koval – Rektor LSUS;
 • płk. prof. dr hab. Roman Ratushnyy – Wicerektor LSUS;
 • dr hab. Andriy Kuzyk;
 • ppłk. dr Serhiy Yemelyanenko;
 • płk. dr hab. Yuriy Rudyk, doc.;
 • dr hab. Yuriy Starodub;
 • dr Yaroslav Kyryliv;
 • dr hab. Vasyl Karabyn, doc.;
 • płk. dr Andriy Lyn, doc.;
 • płk. dr hab. Vasyl Popovych;
 • płk. dr Olha Menshykova, doc.;
 • ppłk. dr Ivan Pasnak, doc.;
 • dr Iryna Babii.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki – Przewodniczący;
 • st. kpt. dr Monika Wojakowska – Zastępca Przewodniczącego;
 • dr Radosław Fellner – Zastępca Przewodniczącego;
 • kpt. inż. Mateusz Banaś;
 • mgr inż. Jan Bihałowicz;
 • mgr inż. Joanna Bihałowicz;
 • mgr Izabela Modzelewska;
 • mgr Monika Wachnik;
 • mgr Tomasz Zamiela;
 • mgr Aleksandra Woźniak;
 • Serhiy Yemelyanenko.

PATRONAT MEDIALNY

AGENDA

Szczegóły wydarzenia – AGENDA

PUBLIKACJA

Po konferencji powstanie monografia naukowa, która będzie korespondować z tematyką wystąpień konferencyjnych.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

W RAMACH PROGRAMU „DOSKONAŁA NAUKA – WSPARCIE KONFERENCJI NAUKOWYCH”

NR UMOWY DNK/SP/545240/2022

TRANSMISJA ONLINE