SZKOLENIE Z ZAKRESU REAGOWANIA NA ZDARZENIA O CHARAKTERZE CBRNE

Szkolenie z zakresu reagowania na zdarzenia o charakterze CBRNE

 

18 listopada 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) zakończyło się pierwsze szkolenie specjalistyczne z zakresu reagowania na zdarzenia o charakterze CBRNE. Szkolenie realizowane było w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Uczestnikami szkolenia byli wyznaczeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z grup specjalistycznych ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz szkół pożarniczych i funkcjonariusze innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Zajęcia były prowadzone na terenie Wojskowej Akademii Technicznej – partnera projektu, a także na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ukończenie realizowanego szkolenia CBRNE jest równoważne z ukończeniem szkolenia realizowanego na podstawie zatwierdzonego 26 czerwca 2014 r. przez Komendanta Głównego PSP Programu szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.

Do końca 2023 r. SGSP zaplanowało w ramach projektu realizację 13 edycji bezpłatnych szkoleń.

Uroczystego wręczenia certyfikatów ukończenia szkolenia dokonał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz.