WYNIKI REKRUTACJI

 

Wyniki rekrutacji dodatkowej na stacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (dla osób cywilnych) na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

 

studia niestacjonarne

Wyniki rekrutacji dodatkowej na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

Lista rankingowa osób objętych procesem rekrutacji na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale IBP SGSP na rok akademicki 2018/2019

 

Wyniki rekrutacji dodatkowej na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)

 

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne
Wyniki II naboru rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

studia stacjonarne
Wyniki II naboru na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Wyniki II naboru rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

studia niestacjonarne
Wyniki II naboru rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Wyniki II naboru rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

 

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów

 

I nabór

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

stacjonarne

Wstępne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Ostateczne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

niestacjonarne

Wstępne wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnetrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Ostateczne wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne

Wstępne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale InżynieriiBezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019 

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Ostateczne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

niestacjonarne

Wstępne wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Ostateczne wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku aakdemickim 2018/2019

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne 

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (dla osób cywilnych) na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP  

Lista rankingowa osób objętych procesem rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne studia pierwszego stopnia dla osób cywilnych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale IBP SGSP na rok akademicki 2018/2019

stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na studia dla strażaków w służbie kandydackiej w SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SGSP na rok akademicki 2018/2019

Sprostowanie – lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na studia dla strażaków w służbie kandydackiej w SGSP na rok akademicki 2018/2019

niestacjonarne  

Wyniki rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP 

Lista rankingowa osób objętych procesem rekrutacji na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale IBP SGSP na rok akademicki 2018/2019

niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej 

Wyniki rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP  

Lista rankingowa osób objętych procesem rekrutacji na niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale IBP SGSP na rok akademicki 2018/2019

Errata do wyników rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

Wyniki rekrutacji dodatkowej na niestacjonarne studia I dla strażaków w służbie stałej na kierunki inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa  Pożarowego SGSP

 

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne   

stacjonarne

Wstępne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Ostateczne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa SGSP

Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

niestacjonarne

Wstepne wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019 

Lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSPOstateczne wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Lista kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akdemickim 2018/2019

Lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w roku akademickim 2018/2019

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (dla osób cywilnych) na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na rok akademicki 2018/2019      

stacjonarnie prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia 

niestacjonarne

Wyniki rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP na rok akademicki 2018/2019