WYNIKI REKRUTACJI

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

studia stacjonarne

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne studia II stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne studia II stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

WYNIKI DRUGIEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

 

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w SGSP na rok akademicki 2019/2020

 

studia niestacjonarne

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

WYNIKI DRUGIEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na rok akademicki 2019/2010 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 
studia stacjonarne

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stacjonarne studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

studia niestacjonarne

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020 – drugi nabór

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na  niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na  niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020