OBCHODY DNIA PODCHORĄŻEGO 2022 W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

OBCHODY DNIA PODCHORĄŻEGO 2022 W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

Wszędzie gasła nadzieja i tępiała siła.
Tylko w młodzieży jeszcze ducha nie zgasili.
Oni młodego orła w piersiach wykarmili.
A Szkoła Podchorążych latać go uczyła.

D. Magnuszewski, Dzień 29 listopada

 

29 listopada obchodzimy 192. rocznicę polskiego zrywu niepodległościowego Sprzysiężenia Podchorążych Piotra Wysockiego, będącego początkiem wybuchu Powstania Listopadowego, świętowanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) 25 listopada 2022 r. jako Dzień Podchorążego.

Nawiązując do tradycji obchodów Święta Podchorążych, w naszej Uczelni odbył się uroczysty apel. Rozpoczął się on złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu, wprowadzeniem pocztu sztandarowego SGSP oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Przybyłych uczestników przywitał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

W ten jakże ważny dla społeczności akademickiej SGSP dzień wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych, odznaczenie „Krzyż Zasługi”, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medale „Za Długoletnią Służbę”, a także odznaki „Wzorowy Podchorąży SGSP”, „Wzorowy Student SGSP”, odznaki Akademickiego Związku Sportowego, nagrody i okolicznościowe dyplomy za działalność na rzecz naszej Uczelni i formacji.

Po części oficjalnej nastąpiło symboliczne przejęcie władzy w Uczelni przez podchorążych. Studenci ogłosili wyniki plebiscytu na najsympatyczniejsze osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia w SGSP. Następnie podchorążowie zaprezentowali  przygotowaną przez nich część artystyczną.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wojciech Radecki, Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Kierownictwo SGSP oraz przedstawiciele społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Wspominając z dumą tych, którzy walczyli o wolność Polski, reprezentacja SGSP będzie uczestniczyć w uroczystościach Święta Podchorążych i 192. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. na dziedzińcu Belwederu.

 

***

Rys historyczny dotyczący Powstania Listopadowego i strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

W roku 1828 w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty zawiązało się sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego i dowódcy sił rosyjskich stacjonujących w zachodnich guberniach Rosji, wielkiemu księciu Konstantemu, który był bratem cesarza Rosji i króla Polski Mikołaja I. Był on powszechnie znienawidzony za stworzenie systemu tajnej policji i donosicielstwa, a także za publiczne poniżanie polskich oficerów. Powstanie wybuchło 29 listopada 1830 r., gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, przerwał zajęcia z taktyki – wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”, wyprowadzając podchorążych na miejsce zbiórki – pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. Dla upamiętnienia tego czynu, 29 listopada obchodzony jest jako Dzień Podchorążego.

Kolejna rocznica Powstania Listopadowego przypadała w czasie dni strajkowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP). Przyczyną proklamowania strajku podchorążych w nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. była informacja, że WOSP będzie podlegała ustawie o szkolnictwie wojskowym, a nie jak do tej pory ustawie o ustawy o szkolnictwie wyższym. Pacyfikację strajku poprzedziła decyzja Rady Ministrów o rozwiązaniu WOSP w Warszawie. Przewodnikiem duchowym strajkujących był duszpasterz akademicki środowiska medycznego bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Po upływie tygodnia strajk został stłumiony, a studentów i pracowników usunięto ze Szkoły. Zajęcia wznowiono na początku lutego 1982 r. już pod innym szyldem na nowych warunkach. Odtąd Uczelnia nosi nazwę Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed lat oraz wsparcia ich przez ks. Jerzego Popiełuszkę, Aula A1 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej otrzymała imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

FOTORELACJA

ŻYCZENIA REKTORA-KOMENDANTA SGSP