Ćwiczenia służb dotyczące likwidacji zagrożeń terrorystycznych oraz CBRNE

Ćwiczenia służb dotyczące likwidacji zagrożeń terrorystycznych oraz CBRNE

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli.

30 listopada 2022 r. na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się połączone, wielowątkowe ćwiczenia, które miały sprawdzić gotowość służb oraz sprawność procedur związanych z bezpieczeństwem państwa. W scenariuszu głównym celem do realizacji była likwidacja zagrożeń terrorystycznych oraz CBRNE.

W działaniach udział wzięli żołnierze z Jednostki Wojskowej nr 2305 „Grom”, policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, w tym również przedstawiciele SGSP.

Działania, oprócz sprawdzenia procedur bezpieczeństwa, polegały na przeprowadzeniu rozpoznania chemicznego, szturmu mającego na celu uwolnienie przetrzymywanych zakładników oraz wykonaniu dekontaminacji w miejscu zdarzenia.