NOWY TERMIN REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POWER!

NOWY TERMIN REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POWER!


Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Specjalistyczna wiedza, nowe umiejętności oraz kompetencje zawodowe i interpersonalne

niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu?

– Możecie je zdobyć dzięki płatnym stażom krajowym dla studentów w ramach programu

„Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” (POWER)!

Zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie!

Rekrutacja została wydłużona i potrwa do 9 grudnia 2022 r.

Dzięki płatnym stażom (2364,00 zł) w instytucjach zewnętrznych w ramach projektu POWER:

  • podniesiecie kompetencje zawodowe i interpersonalne,
  • wykorzystacie swoją wiedzę w praktyce,
  • zwiększycie swoje szanse przygotowania się do pracy na konkretnych stanowiskach.

Minimalny wymiar stażu to 120 godzin i obejmuje min. 20 godzin realizowanych w tygodniu. Zapraszamy na staż studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Po zakwalifikowaniu się na staż można go zrealizować do końca września 2023 r.

Chęć udziału w projekcie można zgłosić za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://power2019.sgsp.edu.pl/?page_id=949.