UWAGA !!!

 

DRODZY STUDENCI,

z uwagi na fakt, iż rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r.

wnioski o świadczenia ( stypendium rektora, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych) na rok akademicki 2020/2021 będzie można składać

 

 

  • do 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

wniosek o STYPENDIUM REKTORA

 

  • do 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r. lub przez cały rok akademicki 2020/2021

wniosek o STYPENDIUM SOCJALNE oraz wniosek o STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

( szczegóły w regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej).

 

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 

Student może ubiegać się o świadczenia, takie jak:

Stypendium ministra

Stypendium rektora

Stypendium socjalne 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Zapomoga 

 

Zarządzenie 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

  • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Zapraszamy do kontaktu:

  • w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont);
  • za pośrednictwem e-mail: kamojska@sgsp.edu.pl; aczarnecka@sgsp.edu.pl
  • telefonicznego: tel. 22 56-17-724, 22 56-17-529