STUDENTKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ WYRÓŻNIONA STYPENDIUM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

STUDENTKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ WYRÓŻNIONA STYPENDIUM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Z dumą informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał w roku akademickim 2022/2023 stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe studentce Szkoły Głównej Służby Pożarniczej inż. Wioletcie Sadłowskiej. Wyróżnienie to jest wyrazem codziennego trudu zdobywania wiedzy i umiejętności, a także ponadprzeciętnego wypełniania studenckich obowiązków. 9 grudnia 2022 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz wręczył list gratulacyjny w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Inż. Wioletta Sadłowska jest studentką studiów magisterskich na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy, aby przyznane stypendium umocniło zaangażowanie w naukę, jak również pomogło dalej rozwijać zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenia!

Wszystkich naszych studentów zachęcamy do podejmowania dodatkowych aktywności, które, oprócz systematycznej nauki, mogą pomóc w realizacji zamierzonych celów i spełnianiu marzeń. W naszej Uczelni istnieje możliwość np. podejmowania różnorodnych inicjatyw w uczelnianych organizacjach studenckich, udziału w projektach, warsztatach czy międzynarodowej wymianie, a kadra chętnie wspomoże w tych działaniach.