ETAP OKRĘGOWY VII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

ETAP OKRĘGOWY VII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

 

9 grudnia 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się drugi etap VII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której współorganizatorem jest nasza Uczelnia.

Olimpiada ma charakter zawodów trójstopniowych o zasięgu ogólnopolskim. Uczestnikami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. SGSP od kilku lat pełni funkcję Komitetu Okręgowego województwa mazowieckiego i zaangażowana jest w działania na każdym z trzech etapów organizacji Olimpiady.

Pierwszy etap polegał na opracowaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez organizatora Olimpiady tematów. Na tym etapie nauczyciele akademiccy z naszej Uczelni oceniali przesłane prace pod kątem ich poprawności merytorycznej, pomysłowości i oryginalności.

Drugi etap (okręgowy), który odbywał się jednocześnie w kilkunastu uczelniach na terenie kraju, polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o bezpieczeństwie. Uczniowie z okręgu województwa mazowieckiego, przystępujący do tego zadania w murach SGSP, zapoznali się także z charakterystyką działalności i ofertą edukacyjną naszej Uczelni.

Centralny, czyli trzeci etap jest dwuczęściowy: najpierw uczestnicy rozwiązują test wiedzy o bezpieczeństwie, a następnie kilkunastu uczestników z najwyższą liczbą punktów przystępuje do części ustnej.

Wszystkim wyróżnionym w etapie okręgowym serdecznie gratulujemy, a uczestnikom zakwalifikowanym do następnego etapu życzymy powodzenia!

Laureaci, którzy uzyskają ten tytuł i są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia wyższe.

Liczymy, że w przyszłości spotkamy się z uczestnikami Olimpiady w murach naszej Uczelni!