NADANIE SEKCJI RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO SGSP IMIENIA ST. BRYG. MARIANA SOCHACKIEGO

NADANIE SEKCJI RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO SGSP IMIENIA ST. BRYG. MARIANA SOCHACKIEGO

 

Uchwałą nr 1/2022 Walnego Zebrania Członków Sekcji Ratownictwa Wysokościowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SRW SGSP) organizacji tej nadano imię st. bryg. Mariana Sochackiego.

12 grudnia 2022 r. w SGSP odbyło się spotkanie z Panią Jolantą Sochacką, żoną śp. st. bryg. Mariana Sochackiego. Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, Opiekun SRW SGSP st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin oraz Prezes SRW SGSP st. sekc. pchor. Łukasz Rogalski poinformowali Panią Jolantę Sochacką o treści uchwały i przekazali okolicznościowy list.

Gest nadania imienia jest wyrazem uznania dla zasług śp. st. bryg. Mariana Sochackiego, który będąc współtwórcą ratownictwa wysokościowego w Państwowej Straży Pożarnej oraz znakomitym wychowawcą i wykładowcą w naszej Uczelni, zarażał swoją pasją kolejne pokolenia młodych strażaków. Pod Jego skrzydłami członkowie Sekcji Ratownictwa Wysokościowego na przestrzeni lat zdobywali istotne wyróżnienia sportowe.

Podczas spotkania podzielono się wspomnieniami o założycielu Sekcji, które wciąż pozostają żywe w społeczności akademickiej SGSP.