I KONFERENCJA METODOLOGICZNO-WARSZTATOWA „DANE STATYSTYCZNE W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE LUDNOŚCI” ( 12 STYCZNIA 2023 R.)

I Konferencja Metodologiczno-Warsztatowa „Dane statystyczne w inżynierii bezpieczeństwa i ochronie ludności”
Komunikat nr 1

 

ORGANIZATOR

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

WSPÓŁORGANIZATORZY

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie

Predictive Solutions Sp. z o.o.

TERMIN

I część – metodologiczna

12 stycznia 2023 r. (czwartek)

godz. 09:00 – 12:45

REJESTRACJA NA I CZĘŚĆ ROZPOCZNIE SIĘ WKRÓTCE.

II część – warsztatowa

13 stycznia 2023 r. (piątek)

godz. 8:00 – 15:30

REJESTRACJA NA II CZĘŚĆ ROZPOCZNIE SIĘ WKRÓTCE.

MIEJSCE

Część I konferencji – metodologiczna, odbędzie się z wykorzystaniem platformy MsTeams®. Informacja o rejestracji i dostępie – wkrótce!

Część II – warsztatowa, odbędzie się stacjonarnie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Obowiązuje limit miejsc. Informacja o rejestracji – wkrótce!

KOMITET NAUKOWY

 • st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ – z-ca przewodniczącego
 • mgr inż. Joanna KOZIOŁ – z-ca przewodniczącego
 • bryg. dr Monika TRYBOŃ
 • bryg. dr inż. Wiktor GAWROŃSKI
 • dr inż. Karolina TYRAŃSKA-WIZNER

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr inż. Joanna KOZIOŁ – przewodnicząca, kontakt: jkoziol@sgsp.edu.pl, tel. +48 571 239 639
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ
 • Szymon OLCZAK
 • Kacper KOWALSKI
 • Paweł KWAST
 • Marcin DYRA
 • Mikołaj REDESTOWICZ

CEL

Celem konferencji jest kształtowanie warsztatu i potencjału naukowego studentów i młodych naukowców oraz przybliżenie społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zagadnień dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych statystycznych na potrzeby opracowywania prac semestralnych, prac dyplomowych, jak też prowadzenia badań naukowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Część I o charakterze teoretycznym, adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych, a w szczególności do studentów, doktorantów i wykładowców. Dostęp do I części konferencji – po zarejestrowaniu. Brak limitu miejsc. 

Część II o charakterze praktycznym, skierowana jest do osób opracowujących prace dyplomowe i rozprawy doktorskie, jak również osób prowadzących badania naukowe z wykorzystaniem danych statystycznych . Rejestracja na warsztaty rozpocznie się w styczniu. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz priorytet pierwszeństwa dla studentów ostatniego roku studiów i osób przygotowujących rozprawy doktorskie. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zostanie przygotowana lista rezerwowa. O kwalifikacji na warsztaty bądź wpisaniu na listę rezerwową organizator poinformuje zarejestrowanych drogą mailową po zamknięciu rejestracji, w terminie do 9 stycznia 2023 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń na warsztaty organizator przewiduje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu na początku semestru letniego (koniec lutego/początek marca).

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.