Sekcja Ratownictwa Medycznego

Opiekun sekcji: bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-Kolman
tel. 22 56 17 629
e-mail: kjaroslawska@sgsp.edu.pl
obiekt 01, parter, pokój 118

Koło Naukowe „Potrafię Szybko Pomóc”

Opiekun koła: mł.bryg. dr Monika Tryboń
tel. 22 56 17 382
e-mail: mtrybon@sgsp.edu.pl
obiekt F, pokój 308

Koło Naukowe „Kuźnia Bezpieczeństwa”

Opiekun koła: st. bryg. dr inż. Robert Piec
tel. 22 56 17 363
e-mail: rpiec@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pokój 309

Sekcja Ratownictwa Wysokościowego

Opiekun sekcji: st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin
e-mail: lkucmin@sgsp.edu.pl
tel.
22 56 17 629

Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego

Opiekunowie koła:

 

Koło Naukowe „Inżynierów Bezpieczeństwa”

Opiekun koła: mgr inż. Joanna Kozioł
e-mail: jkoziol@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Działań Gaśniczych”

Opiekun koła: mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
tel. 22 56 17 587
e-mail: mlapicz@sgsp.edu.pl

Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego

Opiekun sekcji: st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin
e-mail: lkucmin@sgsp.edu.pl
tel.
22 56 17 629

Koło Naukowe „Ujęte w kadrze, czyli bezpieczny punkt widzenia”

Opiekunowie koła:
bryg. dr inż. Izabella Grabowska-Lepczak
tel. 22 56 17 751
e-mail: igrabowska@sgsp.edu.pl

mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
tel. 22 56 17 742
e-mail: bpiec@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Liderzy bezpieczeństwa”

Opiekun koła: st. kpt. dr Monika Wojakowska
tel. 22 56 17 533
e-mail: mwojakowska@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe Programowania „FireWeb”

Opiekun koła: st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski
tel. 22 56 17 612
e-mail: akrasuski@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe Środków Gaśniczych

Opiekun koła: mł. bryg. mgr inż. Jakub Jakubiec
tel. 22 56 17 626
e-mail: jjakubiec@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Opiekun koła: mł. bryg. mgr inż. Rafał Podlasiński

Klub Honorowych Dawców Krwi

Opiekun koła: bryg. mgr inż. Stanisław Łazowy
tel. 22 56 17 612
e-mail: hdk.sgsp@gmail.com
strona www: http://h.szach.in