Koła naukowe i Sekcje

Sekcja Ratownictwa Medycznego
Opiekunowie sekcji: 
st. kpt. mgr inż. Karina Jarosławska-Kolman
mł. bryg. mgr Jolanta Michalska
tel. 22 56 17 629
e-mail: kjaroslawska@sgsp.edu.pl
e-mail: jmichalska@sgsp.edu.pl
obiekt 01, parter, pokój 118

Koło Naukowe „Potrafię Szybko Pomóc”
Opiekun koła: st. kpt. dr Monika Tryboń
tel. 22 56 17 382
e-mail: mtrybon@sgsp.edu.pl
obiekt F, pokój 308

Koło Naukowe „Wyjście Awaryjne”
Opiekun koła:  prof. dr hab. Jerzy Wolanin
tel. 22 56 17 777
e-mail: jerzy.wolanin@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pokój 324

Koło Naukowe „Kuźnia Bezpieczeństwa”
Opiekun koła: bryg. mgr inż. Robert Piec
tel. 22 56 17 363
e-mail: rpiec@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pokój 309

Sekcja Ratownictwa Wysokościowego
Prezes sekcji: pchor. Mateusz Jakowski
e-mail: 12786@student.sgsp.edu.pl

Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego
Opiekunowie koła:
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz
tel.22 56 17 546 lub 22 56 17 990
e-mail: zsalamonowicz@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Inżynierów Bezpieczeństwa”
Opiekun koła: kpt. dr inż. Paweł Gromek
tel. 22 56 17 395
e-mail: pgromek@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Domena Bezpieczeństwa”
Opiekun koła: mł. kpt. mgr inż. Adrian Bralewski
e-mail: abralewski@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Działań Gaśniczych”
Opiekun koła: st. kpt. mgr inż. Marcin Łapicz
tel. 22 56 17 587
e-mail: mlapicz@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Badania operacyjne w bezpieczeństwie”
Opiekun koła: dr inż. Magdalena Gikiewicz
tel. 22 56 17 374
e-mail: mgikiewicz@sgsp.edu.pl

Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego
Opiekun sekcji:
tel.
e-mail:

Koło Naukowe „Ujęte w kadrze, czyli bezpieczny punkt widzenia”
Opiekunowie koła:
mł. bryg. dr inż. Izabella Grabowska-Lepczak
tel. 22 56 17 751
e-mail: igrabowska@sgsp.edu.pl

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec
tel. 22 56 17 742
e-mail: bpiec@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe „Liderzy bezpieczeństwa”
Opiekun koła: kpt. dr Monika Wojakowska
tel. 22 56 17 533
e-mail: mwojakowska@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii
Opiekun koła: mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio
tel. 22 56 17 597
e-mail: ntusnio@sgsp.edu.pl

Koło Naukowe Programowania „FireWeb”
Opiekun koła: bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski
tel. 22 56 17 612
e-mail: akrasuski@sgsp.edu.pl

Klub Honorowych Dawców Krwi
Opiekun koła: mł. bryg. mgr inż. Stanisław Łazowy
tel. 22 56 17 612
e-mail: hdk.sgsp@gmail.com

strona www: http://h.szach.in