SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 

20 grudnia 2022 r. odbyło się trzecie szkolenie doskonalące dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, organizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) w ramach cyklu szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie dotyczyło bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Omówiono na nim m.in.:

  • kwestie renesansu budownictwa drewnianego i jego przyszłości w świetle zmieniających się wymagań europejskich w zakresie śladu węglowego,
  • wymagania i interpretacje wyników badań z zakresu reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej przez elementy o konstrukcji drewnianej,
  • prace badawcze zarówno polskie, jak i światowe, których celem jest nowelizacja przepisów przeciwpożarowych w zakresie konstrukcji drewnianych,
  • zmiany w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych wprowadzane w prEN 1995-1-2:2021.

Uczestnicy szkolenia wykazali się dużym poziomem wiedzy w powyższym zakresie, co zostało potwierdzone testem końcowym.

Szkolenie „Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych” przygotowali pracownicy Zakładu Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych SGSP. Zajęcia o tej tematyce poprowadził dr inż. Paweł Sulik. Opiekunem merytorycznym szkolenia był Kierownik Zakładu Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych bryg. dr inż. Tomasz Drzymała.

***

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nasza Uczelnia została wyznaczona do przeprowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przeprowadzone w 2022 r. w SGSP szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały wysoko ocenione przez ich uczestników.

Wcześniejsze szkolenia zorganizowane w SGSP dotyczyły takich zagadnień jak:

  • „Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP)” – opiekun merytoryczny: st. bryg. dr inż. Przemysław Kubica,
  • „Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” – opiekun merytoryczny: st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach w 2023 r.!

Udział w nich mogą wziąć również osoby niebędące rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Osoby te otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu bez liczby punktów.

Szczegóły dotyczące szkoleń punktowanych dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, prowadzonych w SGSP dostępne są na stronie: https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=4143.