STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM” W MIĘDZYNARODOWEJ BAZIE EDUKACYJNEJ CYBERHEAD ENISA

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W MIĘDZYNARODOWEJ BAZIE EDUKACYJNEJ CYBERHEAD ENISA


Studia podyplomowe – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym, prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, przeszły pozytywnie procedurę weryfikowania i wdrożenia do międzynarodowej bazy edukacyjnej Cybersecurity Higher Education Database (CYBERHEAD) Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Jest to unijna agencja działająca na rzecz osiągnięcia wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie.


Baza CYBERHEAD jest narzędziem crowdsourcingowym Agencji, które oferuje przegląd informacji dotyczących danego kierunku, podział punktów ECTS względem poszczególnych przedmiotów (technicznych, prawnych, praktycznych, innych). Z bazy korzystają m.in. studenci, którzy decydują o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej i karierze.


W połączonym cyfrowo świecie, cyberprzestępcy stali się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wraz z dynamiką i złożonością zagrożeń w tym obszarze, rosną również oczekiwania wobec instytucji sektora publicznego. Opracowany wraz z naszymi parterami program studiów podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym” jest pełnowymiarową odpowiedzią o charakterze specjalistycznej wiedzy merytorycznej; technicznej oraz praktycznej, niezbędnej do budowania kompetencji zarządczych w zakresie cyberbezpieczeństwa w instytucjach sektora publicznego. Wpis do bazy CYBERHEAD jest podkreśleniem innowacyjnego charakteru studiów.

Patronat honorowy nad studiami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Mariusz Kamiński oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Pan Janusz Cieszyński.

Zapraszamy do rejestracji na studia! Rozpoczęcie zajęć planowane jest na luty 2023 r.
System Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.sgsp.edu.pl/pl/home/.
Szczegóły o studiach podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”: https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=5457.

***
Utworzona w 2004 r. i wzmocniona unijnym aktem o cyberbezpieczeństwie, ENISA wnosi wkład w politykę cyberbezpieczeństwa UE, działa na rzecz podniesienia wiarygodności produktów, usług i procesów ICT poprzez opracowanie programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, współpracuje z państwami członkowskimi i organami UE oraz pomaga przygotować Europę na przyszłe wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poprzez wymianę informacji, budowanie zdolności i podnoszenie świadomości, Agencja współdziała z kluczowymi interesariuszami w celu zwiększenia zaufania do gospodarki wspólnego rynku i odporności unijnej infrastruktury, oraz, w efekcie, zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa europejskiego społeczeństwa i obywateli.