I KONFERENCJA METODOLOGICZNO-WARSZTATOWA „DANE STATYSTYCZNE W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE LUDNOŚCI” Komunikat nr. 2

I KONFERENCJA METODOLOGICZNO-WARSZTATOWA
„DANE STATYSTYCZNE W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE LUDNOŚCI”
Komunikat nr 2

ORGANIZATOR

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Statystyczny w Warszawie

Predictive Solutions Sp. z o.o.

TERMIN

I część metodologiczna

12 stycznia 2023 roku (czwartek)

godz. 09:00 – 12:45

ZAREJESTRUJ SIĘ!

II część warsztatowa

13 stycznia 2023 (piątek)

godz. 8:00 – 16:00

Rejestracja na część warsztatową trwa do godziny 23:59 8 stycznia 2023.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

MIEJSCE

Część I konferencji – metodologiczna, odbędzie się z wykorzystaniem platformy MsTeams®. Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Część II – warsztatowa, odbędzie się stacjonarnie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Obowiązuje limit miejsc.

KOMITET NAUKOWY

 • st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ- z-ca przewodniczącego
 • mgr inż. Joanna KOZIOŁ- z-ca przewodniczącego
 • bryg. dr Monika TRYBOŃ
 • bryg. dr inż. Wiktor GAWROŃSKI
 • dr inż. Karolina TYRAŃSKA-WIZNER
 • dr Tomasz KALBARCZYK
 • dr hab. Justyna WIKTOROWICZ
 • bryg dr. inż. Marek MARZEC
 • mgr inż. Amelia WARDZIŃSKA-SHARIF
 • mgr Jacek KUSKOWSKI

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr inż. Joanna KOZIOŁ – przewodnicząca, kontakt: jkoziol@sgsp.edu.pl
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ
 • Szymon OLCZAK
 • Kacper KOWALSKI
 • Paweł KWAST
 • Marcin DYRA
 • Mikołaj REDESTOWICZ

CEL

Celem konferencji jest kształtowanie warsztatu i potencjału naukowego studentów i młodych naukowców oraz przybliżenie społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zagadnień dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych statystycznych na potrzeby opracowywania prac semestralnych, prac dyplomowych, jak też prowadzenia badań naukowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Część I o charakterze teoretycznym, adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych, a w szczególności do studentów, doktorantów i wykładowców. Dostęp do I części konferencji po zarejestrowaniu. Brak limitu miejsc. 

Uczestnicy części I otrzymają certyfikat drogą mailową. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wcześniejsza rejestracja.

Część II o charakterze praktycznym, skierowana jest do osób opracowujących prace dyplomowe i rozprawy doktorskie, jak również osób prowadzących badania naukowe z wykorzystaniem danych statystycznych . Rejestracja na warsztaty rozpocznie się w styczniu. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz priorytet pierwszeństwa dla studentów ostatniego roku studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i osób przygotowujących rozprawy doktorskie w SGSP. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zostanie przygotowana lista rezerwowa. O kwalifikacji na warsztaty, bądź wpisaniu na listę rezerwową organizator poinformuje zarejestrowanych drogą mailową po zamknięciu rejestracji 9 stycznia 2023 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń na warsztaty organizator przewiduje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu.

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

PROGRAM

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Prowadzący

1

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji

st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Część I (online): DANE STATYSTYCZNE W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE LUDNOŚCI. WPROWADZENIE – OD TEORII DO PRAKTYKI

Moderator:

dr inż. Magdalena GIKIEWICZ, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

2

9:15 -10:45

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

dr Tomasz KALBARCZYK, Urząd Statystyczny
w Warszawie

3

10:45 – 11:00

Przerwa

4

11:00 – 11:30

Portal Geostatystyczny jako narzędzie do wizualizacji danych

mgr inż. Amelia WARDZIŃSKA-SHARIF, Wydział Informacji Geoprzestrzennej, Główny Urząd Statystyczny

5

11:30 – 12:00

Wizualizacja danych w PS IMAGO PRO — przykłady i inspiracje

dr hab. Justyna WIKTOROWICZ,
Uniwersytet Łódzki

6

12:00 – 12:30

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej
w Polsce w świetle statystyk Państwowej Straży Pożarnej

bryg dr. inż. Marek MARZEC, mgr Jacek KUSKOWSKI,
Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych w Biurze Planowania Operacyjnego KG PSP

7

12:30 – 12:45

Dyskusja i zakończenie 
I części

st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Część II (stacjonarna): DANE STATYSTYCZNE W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE LUDNOŚCI. WARSZTATY

Sesja 1 / 13.01.23 / SGSP, s. 115, ob. 01, bud. F.

1

8:00 – 9:30

Bank Danych Lokalnych – zajęcia z elementami warsztatowymi

dr Tomasz KALBARCZYK, Urząd Statystyczny
w Warszawie

2

10:00 – 11:30

Jak przeprowadzić badania ankietowe?

dr Tomasz KALBARCZYK, Urząd Statystyczny
w Warszawie

Sesja 2 / 13.01.23 / SGSP, s. 115, ob. 01, bud. F.

3

12:00 – 13:30

Wykorzystanie PS IMAGO PRO w procesie analizy danych i raportowaniu 

dr inż. Magdalena GIKIEWICZ, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

5

14:00 – 15:30

Dane przestrzenne i wizualizacja danych na mapie

mgr inż. Joanna KOZIOŁ, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

6

15:30 – 16:00

Zakończenie

st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI, Szkoła Główna Służby Pożarniczej