POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NAUKOWĄ I AKADEMICKĄ SIECIĄ KOMPUTEROWĄ – PIB  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NAUKOWĄ I AKADEMICKĄ SIECIĄ KOMPUTEROWĄ – PIB  

 

W celu współpracy w szczególności w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, 9 stycznia 2023 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) zawarły porozumienie o współpracy. 

Strony wyraziły wolę współdziałania m.in. w następujących formach: 

  • stały udział osób wskazanych przez NASK jako wykładowców w zajęciach dydaktycznych, w szczególności z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzonych w ramach kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym” w SGSP; 
  • merytoryczne wsparcie w przygotowaniu programów kształcenia oraz programów, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym;   
  • wspólne organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji, w których uczestniczyć będą przedstawiciele sektora publicznego; 
  • uczestnictwo oraz współorganizowanie ćwiczeń terenowych, w szczególności  w zakresie reagowania na zdarzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym; 
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym; 
  • współpraca w zakresie praktyk odbywanych przez studentów SGSP w NASK. 

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast NASK reprezentował Dyrektor Pan Wojciech Pawlak.  

 

*** 

„Jako publiczna jednostka naukowa kształcąca m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie doskonale rozumiemy złożony charakter współczesnego środowiska bezpieczeństwa, którego element stanowią zagrożenia w cyberprzestrzeni. Podejmowanie inicjatyw w tym obszarze, także w aspekcie działań PSP, stanowi istotny element funkcjonowania systemów odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo.  

Nasza Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom sektora publicznego, uruchamia studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”. Są to jedyne tego typu specjalistyczne studia na rynku kształcenia, a wpis do międzynarodowej bazy CYBERHEAD ENISA jest podkreśleniem innowacyjnego charakteru studiów. Studia organizowane są przy współpracy m.in.: Ministra Cyfryzacji oraz Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Microsoftu. Bardzo się cieszymy, że do grona naszych Partnerów dołączyła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.  

Jestem przekonany, że wzajemna wymiana doświadczeń i wykorzystanie posiadanego przez SGSP oraz NASK potencjału organizacyjnego i naukowego przyniosą wymierne korzyści dla obu organizacji i polskiej cyberprzestrzeni” – podkreślił Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.   

 

*** 

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Kluczowe działania NASK dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa internetu, a także działalności badawczo-rozwojowej w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych.