SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA STRAŻAKÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA STRAŻAKÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

6 stycznia 2023 r. na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się pierwsza edycja szkolenia specjalistycznego w zakresie hakowego-sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Szkolenie przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia w tym zakresie przez Komendę Główną PSP. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie słuchaczy z obowiązkami i zasadami bezpiecznej pracy w trakcie realizacji zadań hakowego-sygnalisty.

Osoby wykonujące czynności hakowego-sygnalisty odpowiedzialne są m.in. za ocenę masy ładunku, dobór odpowiednich zawiesi i mocowania na haku, a także pomoc operatorowi w kierowaniu ładunkiem poprzez ustalone sygnały. Mogą być one nadawane gestami i/lub drogą radiową. Hakowi-sygnaliści to osoby zwiększające bezpieczeństwo załadunku oraz tzw. transportu bliskiego.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu, którzy w naszej Uczelni są odpowiedzialni za przygotowanie i realizację szkoleń z ratownictwa technicznego, a także członkowie Koła Naukowego Ratownictwa Technicznego oraz Sekcji Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, uczestnicy uzyskali uprawnienia do wykonywania zadań hakowego-sygnalisty podczas transportu materiałów i innych przedmiotów za pomocą żurawi samojezdnych przenośnych w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Gratulujemy!

Zachęcamy do obejrzenia wideorelacji ze szkolenia: https://www.youtube.com/watch?v=JJvxj0gIL18.