Szkoła Główna Służby Pożarniczej partnerem uroczystości XI rocznicy Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB

Szkoła Główna Służby Pożarniczej partnerem uroczystości XI rocznicy Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB

 

13 stycznia 2023 r. w Akademii WSB odbyła się uroczystość z okazji XI rocznicy Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działającego w Akademii WSB. Obchody jubileuszowe miały na celu promocję edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz podkreślenie roli służb mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) została partnerem wydarzenia. Podczas uroczystości Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wygłosił plenarny wykład inauguracyjny nt. „Doświadczenie procentuje – działania międzynarodowe polskich strażaków”. Program obchodów zakładał także m.in. prelekcje, warsztaty i pokazy realizowane przez reprezentantów Policji, Inspektoratu Służby Więziennej, Batalionu Lekkiej Piechoty i Akademii WSB.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele administracji publicznej i jednostek służb mundurowych, studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz uczniowie klas mundurowych.

***

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB jest unikalne w skali kraju i realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Gminnej (Miejskiej) i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych oraz pracowników tych służb.