UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

 

16 stycznia 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych otrzymało 109 absolwentów kierunku „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK-6) oraz 55 absolwentów kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (BHP-12).

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!

***

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

Celem studiów jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy pożarnictwa) do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań. 

Pierwszym z nich są zadania o charakterze operacyjnym, stanowiących wsparcie działań ratowniczych. Drugą grupą są zadania władcze, wymagające od dowodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym – względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Celem studiów jest właściwe przygotowanie uczestników do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp.

Wiedza zdobyta na studiach umożliwia praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.