SPOTKANIE PLANISTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZACJI ĆWICZEŃ MODEX 2023

SPOTKANIE PLANISTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZACJI ĆWICZEŃ MODEX 2023

 

W dniach 16-18 stycznia 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się pierwsze spotkanie planistyczne przedstawicieli SGSP oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z reprezentantami konsorcjum odpowiedzialnego za organizację ćwiczeń MODEX 2023 w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Według aktualnych założeń ćwiczenia odbędą się w pierwszej połowie września 2023 r.

W trackie zebrania omówiono plany ćwiczeń, dotyczące wystąpienia powodzi na terenie naszego kraju oraz przeprowadzono wizję lokalną punktów realizacji poszczególnych scenariuszy ćwiczeń.

Ponadto dokonano wstępnej weryfikacji założeń planowanych epizodów pod względem możliwości operacyjnych następujących międzynarodowych modułów ratowniczych:

  • Austria FC,
  • Belgia FRB,
  • Dania WP,
  • Chorwacja FRB,
  • Czechy FRB,
  • Finlandia HCP,
  • Ukraina HCP.

Większość epizodów odbędzie się na terenie powiatu nowodworskiego, gdzie zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP. W tym miejscu zaplanowano również siedzibę głównego sztabu organizacji ćwiczeń (EXCON).

Spotkanie podsumowano analizą założeń budżetowych oraz zapewnieniem kompleksowego zabezpieczenia logistycznego ćwiczeń.