STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM – REKRUTACJA TRWA!

Studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym” – rekrutacja trwa!
▪Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa naszego państwa i zapewnia ochronę kluczowym sektorom gospodarki, obywatelom oraz przedsiębiorcom.
Tematyka ta była jednym z zagadnień szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, przeprowadzonego przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
▪Jako publiczna jednostka naukowa kształcąca m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie doskonale rozumiemy złożony charakter współczesnego środowiska bezpieczeństwa, którego element stanowią hybrydowo, kaskadowo i sieciowo uwarunkowane zagrożenia w cyberprzestrzeni.
👉Zachęcamy do rekrutacji na studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”!
✅Program kształcenia jest pełnowymiarową odpowiedzią o charakterze specjalistycznej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do budowania kompetencji zarządczych w zakresie cyberbezpieczeństwa w instytucjach sektora publicznego.
✅Gromadzimy uznanych praktyków tworzących ustawodawstwo w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne za wszystkie etapy w ochronie cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zarządzające cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.
✅Innowacyjny charakter studiów to także specjalistyczna platforma z cyfrowymi laboratoriami praktycznymi.
Patronat honorowy nad studiami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.
🤝Partnerzy
Minister Cyfryzacji
Departamenty KPRM w zakresie ochrony cyberprzestrzeni
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Microsoft – Partner technologiczny
➡️System Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.sgsp.edu.pl/pl/home/