PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA GOSPODARZEM PIERWSZEGO FORUM INNOWACJI BALTINNOSEC

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA GOSPODARZEM PIERWSZEGO FORUM INNOWACJI BALTINNOSEC

 

27 stycznia 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się pierwsze bałtyckie forum innowacji bezpieczeństwa cywilnego w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego przez ostatni rok przewodniczyły międzynarodowym pracom, których celem jest stworzenie stałego forum pozwalającego na przybliżenie wyzwań podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa cywilnego i dopasowanie do nich innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pozatechnologicznych, powstających w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa cywilnego, świata akademickiego, badaczy, wolontariuszy, sektora prywatnego i zwolenników innowacji. Wśród gości znaleźli się m.in. partnerzy Państwowej Straży Pożarnej ze służb ratowniczych, agencji zarządzania kryzysowego oraz ministerstw spraw wewnętrznych z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Ukrainy. Nie zabrakło również gości z Polski – reprezentantów administracji publicznej wszystkich szczebli, inspirujących wolontariuszy, wiodących uczelni oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wiodącym tematem pilotażowego forum były wyzwania i innowacje w obszarze komunikacji kryzysowej oraz informowania o ryzyku poważnych katastrof i kryzysów. Uczestniczyli poznali m.in. problemy i rozwiązania Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych związane z funkcjonowaniem służby ratowniczej w obliczu wojny, w tym komunikacją z zagrożoną ludnością. Uświadomili sobie wyzwania, z jakimi spotkali się polscy wolontariusze i władze zapewniające pomoc dla uchodźców ukraińskich przybywających do naszego kraju. Porównali rozwiązania technologiczne, które pomagają w zarządzaniu informacją podczas zagranicznych operacji ratowniczych po pożarach lasów.  Rozmawiali o roli władz i mediów w przeciwdziałaniu dezinformacji i panice w kontekście zdarzeń CBRN.

Wydarzenie otworzyli nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski – Rektor-Komendant SGSP. List do uczestników skierowała ponadto Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum Govtech. Panelom dyskusyjnym przewodniczyli: Adrian Bucałowski – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Ludności KG PSP oraz  dr hab. Michał Głowacki z Katedry Systemów Medialnych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed organizatorami wydarzenia dalsze prace, które pozwolą jeszcze lepiej scalić wszystkie podmioty zaangażowane w tworzenie innowacji na rzecz bezpieczeństwa cywilnego.

                                                                                                                            

Opracowanie: Biuro Ochrony Ludności KG PSP

Zdjęcia: KG PSP, SGSP i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego