POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu łączenia nauki z praktyką, 27 stycznia 2023 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zawarły porozumienie o współpracy. Określa ono zasady współdziałania w obszarze badawczym i edukacyjnym na rzecz rozwoju transportu oraz w celu wspierania realizacji programów transportowych.

Strony wyraziły wolę kooperacji m.in. w następujących formach:

  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych;
  • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji;
  • wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć;
  • organizowanie konferencji, szkoleń, webinariów, kursów specjalistycznych itp.

W ramach prowadzonej działalności i możliwości SGSP oraz CUPT, studenci naszej Uczelni będą mogli odbyć praktyki i otrzymają wsparcie w pozyskiwaniu tematów do prac dyplomowych. Ponadto SGSP będzie działać w zakresie kształcenia zainteresowanych odpowiednimi kierunkami nauki pracowników CUPT na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast CUPT reprezentowała Dyrektor Pani Joanna Lech.  

***

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) istnieje od 2007 r. Kompleksowo wspiera beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

Przedmiotem działalności CUPT jest m.in. opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.