NARADA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W 2022 R.

NARADA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W 2022 R.

 

1 lutego 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się narada wewnętrzna podsumowująca działania SGSP w 2022 r.  

Wydarzenie poprzedziło uroczyste posiedzenie Senatu SGSP, które odbędzie się 8 lutego 2023 r. z planowanym udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości.   

Spotkanie rozpoczął Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, wskazując na zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników na rzecz rozwoju naszej Uczelni oraz na optymalizację planów usprawniania działalności SGSP.    

Program wydarzenia obejmował m.in. wystąpienia szefów pionów, którzy przedstawili podsumowanie działań: organizacyjnych, operacyjnych, logistycznych, naukowo-badawczych, działań na rzecz kształcenia i studentów, działań Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Tematem narady były ponadto planowane przedsięwzięcia w 2023 r. oraz potrzeby niezbędne do realizacji w latach kolejnych.   

To dzięki zaangażowaniu kadry SGSP w powierzone zadania, nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na znaczące osiągnięcia.   

Uczelnia dokłada starań, aby jej działalność naukowa i dydaktyczna ciągle się rozwijała, a także odpowiadała na potrzeby służby i środowiska społeczno-gospodarczego. Wierzymy, że wspólnymi działaniami dalej będziemy kształtować SGSP jako instytucję o ogromnym potencjale i z dobrą perspektywą na przyszłość.