RUSZA VI EDYCJA PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA”!

RUSZA VI EDYCJA PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA”!

 

Drodzy studenci i absolwenci!

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.655),

w bieżącym roku akademickim nastąpią istotne zmiany w realizacji

programu ochotniczego wojskowego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.

 

Informacje o VI edycji programu „Legia Akademicka”, kursach oficerskich dla absolwentów

uczelni wyższych i programie stypendialnym dla studentów kandydujących do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2022/2023, można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka.

 

Studenci chętni do uczestnictwa w szkoleniu podstawowym (szeregowych)

powinni zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

 

Studenci i absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), którzy ukończyli szkolenie podstawowe w poprzednich edycjach Legii Akademickiej, a zdecydują się uczestniczyć

w szkoleniu podoficerskim realizowanym na terenie naszej Uczelni, mogą składać

wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego

w ramach Szkoły Legii Akademickiej

do koordynatora ds. Legii Akademickiej z ramienia SGSP – dr. inż. Jana Bernego.

 

Termin składania wniosków: do 4.02.2023 r.

 

Forma składania wniosków:

osobiście w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności lub mailowo do koordynatora ds. Legii Akademickiej z ramienia SGSP na adres: jberny@sgsp.edu.pl.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Załącznik: Wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej