ZAJĘCIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO W WARUNKACH ZIMOWYCH

ZAJĘCIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO W WARUNKACH ZIMOWYCH

 

W styczniu 2023 r. na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowano szkolenia na temat ratownictwa wodnego w warunkach zimowych.

Były to standardowe zajęcia bloku zasadniczego w szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak dla strażaków w służbie kandydackiej z kompanii szkolnej I.

Część praktyczna warsztatów obejmowała m.in.:

  • metody zabezpieczenia ratownika w wodzie,
  • posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym jak rzutki, bojki ratownicze oraz pasy typu „węgorz”,
  • skoki ratownicze do wody,
  • pływanie i taktykę z zakresu ratownictwa wodnego.

Wszystkie techniki zrealizowano w pierwszej kolejności na wodzie stojącej, a następnie powtórzono je na wodzie szybko płynącej Narwi.

Zajęcia zorganizowali funkcjonariusze z Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom nasi studenci w sposób praktyczny mogli doskonalić dotychczasowe umiejętności. Rozwój kompetencji wśród studentów-podchorążych jest niezwykle istotny również w perspektywie pełnienia służby stałej.

Planowana jest druga część zajęć z ratownictwa wodnego, tym razem w warunkach letnich.