POSIEDZENIE SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ POŁĄCZONE Z NARADĄ PODSUMOWUJĄCĄ DZIAŁANIA UCZELNI W 2022 R.

POSIEDZENIE SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ POŁĄCZONE Z NARADĄ PODSUMOWUJĄCĄ DZIAŁANIA UCZELNI W 2022 R.

 

8 lutego 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się posiedzenie Senatu SGSP połączone z naradą podsumowującą działania Uczelni w 2022 r., któremu przewodniczył Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Pan Włodzimierz Bernacki,
  • Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosz Rybak,
  • Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Pan Dariusz Nowak,
  • Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pan Wojciech Radecki,
  • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA Pan dr n. med. Artur Zaczyński,
  • Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Adam Konieczny.

Program wydarzenia obejmował m.in. przedstawienie działań poszczególnych jednostek organizacyjnych SGSP i planów dalszego rozwoju Uczelni oraz omówienie prac nad aktami normatywnymi Uczelni.

To dzięki zaangażowaniu w powierzone zadania nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dziękujemy całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, aktywizacji naukowej i rozwoju naszej Alma Mater!