SPOTKANIE Z BYŁYM PREZYDENTEM FEDERALNEGO ZARZĄDU SŁUŻBY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO (THW)

SPOTKANIE Z BYŁYM PREZYDENTEM FEDERALNEGO ZARZĄDU SŁUŻBY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO (THW)

 

10 lutego 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz były Prezydent działającego w Niemczech Federalnego Zarządu Służby Ratownictwa Technicznego (THW) Pan Albrecht Broemme spotkali się w celu podsumowania dotychczasowej współpracy w zakresie działań międzynarodowych oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

Ważną formą działalności SGSP, pozwalającą na systematyczne analizy kierunku jej rozwoju, a także na korzystanie z najnowszej myśli naukowej czy też organizacyjnej, są stale rozwijające się kontakty z zagranicą.

***

Funkcjonowanie THW w Niemczech jest jednym z elementów związanych z wypełnieniem
przez rząd federalny obowiązków w zakresie zapewnienia cywilnej obrony państwa.

Do zadań THW należy np.:

  • zapewnienie pomocy technicznej m.in. w zakresie ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  • pomoc w zakresie ratownictwa technicznego w trakcie sytuacji nadzwyczajnych lub wypadków o dużej skali,
  • udział w akcjach poza granicami kraju na polecenie rządu federalnego.