WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE OPUBLIKOWANE W „ZESZYTACH NAUKOWYCH PRO PUBLICO BONO”

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE OPUBLIKOWANE W „ZESZYTACH NAUKOWYCH PRO PUBLICO BONO”

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 40/22 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane
w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono”, Komitet Konkursowy w składzie:

  1. dr inż. Magdalena Gikiewicz – Przewodnicząca Komitetu Konkursowego,
  2. prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski,
  3. bryg. dr inż. Anna Prędecka,
  4. st. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński,
  5. bryg. dr Monika Tryboń,
  6. dr inż. Karolina Tyrańska-Wizner,
  7. mgr inż. Joanna Kozioł

dokonał oceny artykułów naukowych.

W toku przeprowadzonej oceny wyłoniono zwycięskie artykuły naukowe opublikowane
w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono” w 2022 r.:

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy koła naukowego”: W. Młynek, K. Pasternak, A. Komenda, Nielegalna migracja w Polsce w latach 2015–2021, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2022, Nr 1 (1), s. 369–382.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=234624

 

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy doktoranta”: A. Pajka, Znaczenie rewolucji cyfrowej w procesie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2022, Nr 1 (1), s. 37–51.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=234581

 

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy studenta”: M. Niedziela, Wojska obrony terytorialnej w obliczu współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2022, Nr 1 (1), s. 195–208.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=234591

 

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy nauczyciela akademickiego”: W. Jakubczak, Globalna skala wykorzystywania działań hybrydowych przez Federację Rosyjską, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2022, Nr 1 (1), s. 83–105.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=234584

 

W konkursie nie wyłoniono zwycięzcy w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy sekcji” z uwagi na brak artykułów naukowych spełniających właściwe kryteria konkursowe.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego publikowania wyników badań naukowych na łamach „Zeszytów Naukowych Pro Publico Bono” (40 pkt. MEiN).

https://zn-ppb.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT