WIZYTA DELEGACJI Z ESTONII

WIZYTA DELEGACJI Z ESTONII

 

W dniu 27 lutego br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) gościliśmy delegację z Akademii Nauk o Bezpieczeństwie w Tallinie. Delegację w składzie: Kuno Tammearu (Szef Służby), Tauno Suurkivi (Zastępca Szefa Służby), Ketlin Tammsalu (Koordynator Współpracy Międzynarodowej) przyjął Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Podczas spotkania podejmowano tematy związane z: zacieśnianiem współpracy zagranicznej, wymianą studencką i pracowniczą, przeszkoleniem strażaków, działalnością o charakterze naukowo-badawczym oraz wyzwaniami, jakie stoją przed europejskimi uczelniami w 2023 r.

Delegacja miała także okazję zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą SGSP i poznać aspekty działania systemu ratowniczego w Polsce.

Wizyta została zorganizowana we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej (PSP), którą reprezentował Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego PSP st. bryg. mgr inż. Krzysztof Pietrasik.