PROJEKTY SGSP WYRÓŻNIONE PODCZAS TARGÓW I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH W RAMACH THAILAND INVENTORS’ DAY 2023

PROJEKTY SGSP WYRÓŻNIONE PODCZAS TARGÓW I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH W RAMACH THAILAND INVENTORS’ DAY 2023

 

 Podczas targów połączonych z wystawą organizowanych przez National Research Council of Thailand (NRCT) zostało przedstawionych około 800 innowacyjnych rozwiązań z blisko 30 krajów świata (https://www.ifia.com/ipitex2023/). W trakcie wydarzenia zaprezentowano 4 innowacyjne rozwiązania będące wynikiem prac naukowych funkcjonariuszy i pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

Jedno z prezentowanych rozwiązań – Integrated Technological and Information Platform for Wildfire Management (SILVANUS) – zostało docenione przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych z Siedzibą w Genewie (IFIA), otrzymując od Prezesa Alireza Restegar Medal dla Najlepszego Rozwiązania na Wystawie IFIA Best Invention Award (https://www.ifia.com/invention-award/).

Organizatorzy wystawy wyróżnili także system European Sensor System for CBRN Applications (EU-SENSE), który uhonorowano Specjalną Nagrodą National Research Council of Thailand.  

Dwa z demonstrowanych projektów otrzymały Złoty Medal:

  • European Sensor System for CBRN Applications (EU-SENSE);
  • Integrated Technological and Information Platform for Wildfire Management (SILVANUS).

Srebrnym Medalem wyróżniono następujące rozwiązania:

  • Mobile turbine rescue and firefighting system;
  • Conditions of access to buildings for vehicles of fire protection units, taking into account new technologies for conducting rescue and firefighting operations.

W imieniu naszej Uczelni nagrody odebrał Pan dr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni. 

W trakcie targów prezentowane przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz wynalazców i instytucji badawczo-naukowych z wielu krajów świata.

Serdecznie gratulujemy zespołom projektowym z SGSP za docenienie ogromu pracy i dziękujemy za zaangażowanie w rozwój działalności naukowo-badawczej!

 

***

National Research Council of Thailand (NRCT) to organizacja rządowa posiadająca status departamentu podlegającego premierowi. Organizacja ta jest najważniejszą jednostką doradczą w Tajlandii ds. rozwoju kraju poprzez badania naukowe i ich zastosowanie. Jedno z podstawowych zadań NRCT to kreowanie rozwoju krajowego systemu badań naukowych za pomocą formułowania krajowej polityki i strategii badań naukowych.

 

Opracowanie: Michał Szota SGSP, Mariola Główka SGSP

Zdjęcia: Michał Szota SGSP, materiały przekazane do zbiorów SGSP