POWOŁANIE PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI SGSP

POWOŁANIE PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI SGSP

 

Z dniem 1 marca 2023 r. Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni na podstawie zapisów „Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz „Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” powołał do pełnienia funkcji kierowniczych:

  •      st. bryg. dr inż. Zdzisława Salamonowicza na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, dotychczasowego Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności;
  •      st. kpt. dr inż. Adriana Bralewskiego na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, dotychczasowego Prodziekana WIBiOL, Kierownika Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Obie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Samorząd Studentów SGSP. 

W imieniu całej społeczności akademickiej naszej Uczelni Panu Prorektorowi oraz Panu Dziekanowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.