OGÓLNOPOLSKI KONGRES ANTYTERRORYSTYCZNY „DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE I KONTRTERRORYSTYCZNE. W POSZUKIWANIU DOBRYCH PRAKTYK”

OGÓLNOPOLSKI KONGRES ANTYTERRORYSTYCZNY „DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE I KONTRTERRORYSTYCZNE. W POSZUKIWANIU DOBRYCH PRAKTYK”

 

W dniach 28 lutego – 1 marca 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) była jednym z organizatorów przedsięwzięcia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Kongres był okazją do wymiany doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzenia działań antyterrorystycznych.

W poszczególnych panelach eksperckich i prelekcjach uczestniczyli przedstawiciele wiodących instytucji bezpieczeństwa publicznego i świata nauki, w tym reprezentanci naszej Uczelni:

  • dr Wojciech Wróblewski m.in. jako ekspert w panelu dyskusyjnym pt.”Cechy współczesnych zamachów terrorystycznych – wnioski do projektowania działań antyterrorystycznych”;
  • kpt. dr inż. Rafał Wróbel z wystąpieniem pt. „Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP w Polsce – założenia a problemy” ;
  • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak jako ekspert w panelu dyskusyjnym pt. „Edukacja antyterrorystyczna – systemowe rozwiązania czy rozwiązania bez systemu?”.