UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU” ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAWCZYM LEŚNICTWA (IBL)

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU” ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAWCZYM LEŚNICTWA (IBL)

 

3 marca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych otrzymało 24 absolwentów kierunku „Ochrona przeciwpożarowa lasu” (OPL-5).

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. kpt dr inż. Adrian Bralewski, Kierownik studiów „Ochrona przeciwpożarowa lasu” dr inż. Anna Szajewska oraz przedstawiciel Instytutu Badawczego Leśnictwa dr hab. inż. Ryszard Szczygieł, prof. IBL.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!

***

Ochrona przeciwpożarowa lasu (OPL)

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.