WSPÓLNE ĆWICZENIA FUNKCJONARIUSZY DZIAŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I POLIGONU SGSP WRAZ Z MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

WSPÓLNE ĆWICZENIA FUNKCJONARIUSZY DZIAŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I POLIGONU SGSP WRAZ Z MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

 

Na początku marca 2023 r. trzech instruktorów z Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) wzięło udział w ćwiczeniach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR) organizowanych w Świnoujściu. Stanowią one stały element doskonalenia ratowników ze Stacji Ratownictwa Morskiego Służby SAR.

Ćwiczenia składały się z dwóch założeń na otwartych wodach, gdzie poszukiwano osób dryfujących na morzu oraz udzielano pomocy ofiarom awarii i pożaru statku. Ponadto instruktorzy poznali strukturę organizacyjną SAR, procedury działania jednostek, funkcjonowanie Morskiego Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego, wyposażenie i zaplecze techniczne stacji brzegowej. Omówione zostały również zasady współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń. Zrealizowano także ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem statków SAR 1500, podczas którego funkcjonariusze SGSP pozorowali osoby poszkodowane w wodzie.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozytywnie przełoży się na jakość szkoleń dla podchorążych w zakresie ratownictwa wodnego.