WIZYTA STUDENTÓW CYWILNYCH W KOMISARIACIE RZECZNYM POLICJI W WARSZAWIE

WIZYTA STUDENTÓW CYWILNYCH W KOMISARIACIE RZECZNYM POLICJI W WARSZAWIE

 

W marcu 2023 r. studenci studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne odwiedzili siedzibę Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. To specjalistyczny komisariat przeznaczony do zapewniania bezpieczeństwa i porządku w rejonie obejmującym wszystkie wody płynące garnizonu warszawskiego, tj.: rzekę Wisła, Kanał Żerański, rzekę Bug, rzekę Narew oraz akwen Jeziora Zegrzyńskiego.

Funkcjonariusze Policji przekazali studentom wiele cennych informacji związanych m.in. z działaniami podejmowanymi nad Wisłą. Wizyta pozwoliła na zapoznanie się z praktycznym wymiarem pracy policjantów.

Spotkanie odbyło się pod opieką wykładowcy Pana mgr. Dariusza Lorantego.