WIZYTA STUDENTÓW W CENTRALNYM INSTYTUCIE OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

WIZYTA STUDENTÓW W CENTRALNYM INSTYTUCIE OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

 

21 marca 2023 r. studenci studiów inżynierskich na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w ramach zajęć z przedmiotu „Środki ochron zbiorowych i indywidualnych” uczestniczyli w wizycie technicznej
w laboratoriach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

W pierwszej kolejności studenci wysłuchali prezentacji na temat działalności badawczo-naukowej
i upowszechniającej Instytut, a następnie zwiedzili:

 • Zakład Technik Bezpieczeństwa:
  • Laboratorium zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej;
 • Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:
  • Komorę do badań akustycznych;
 • Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:
  • Kabinę audiometryczną;
 • Zakład Ergonomii:
  • Laboratorium fizjologii wysiłku;
  • Laboratorium oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • Laboratorium badań sprawności sensorycznej;
  • Laboratorium diagnozy i adaptacji psychospołecznej.

Wizyta odbyła się pod opieką bryg. dr inż. Anny Prędeckiej, dr inż. Magdaleny Gikiewicz oraz mgr. inż. Marcina Wiechetka.