Poczet Komendantów i Rektorów

Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego

 • insp. poż. dr Izydor Prokop – COWP 1939

Centralna Szkoła Pożarnicza

 • ppłk poż. Adam Biedroń-Kalinowski- CSP 1940-1941
 • mjr poż. Jan Pietraszkiewicz- CSP 1941
 • mjr poż. Anastazy Bielenin- CSP 1941-1942
 • mjr poż. Czesław Zygnerski- CSP 1942-1944
 • kpt. poż inż. Franciszek Kowalski- 1944
 • mjr poż. Józef Boguszewski- CSP 1946-1947
 • ppłk poż. Stanisław Drożdżeński- CSP-COWP 1947-1950

Centralna Oficerska Szkoła Pożarnicza

 • mjr poż. Józef Wierciński- COSP 1950-1952
 • mjr poż. Marian Ciesielski- COSP 1952-1953
 • mjr poż. Włodzimierz Uswieczew- COSP 1953
 • kpt. poż. Wacław Duma- COSP 1953-1955

Szkoła Oficerów Pożarnictwa

 • mjr poż. Jerzy Kubiak- SOP- 1955-1958
 • płk poż. mgr Krzysztof Smolarkiewicz- SOP 1958-1971,

Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

 • płk poż. mgr Krzysztof Smolarkiewicz – WOSP 1971-1981

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • płk poż. doc. dr Józef Groba – SGSP 1982-1987
 • płk poż. prof. dr inż. Mirosław Zdanowski – SGSP 1987-1990
 • st. bryg. dr inż. Ludwik Wargocki – SGSP 1990-1992
 • nadbryg. prof. dr hab. Jerzy Wolanin – SGSP 1992-2005
 • nadbryg. dr Ryszard Grosset – SGSP 2005-2006
 • st. bryg.  dr hab. inż. Zoja Bednarek, prof. SGSP – SGSP 2006-2009
 • nadbryg. mgr inż. Ryszard Dąbrowa – SGSP  2009-2016
 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – 2016-2020
 • st. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski – 2020-2021
 • st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – od 2021