PREZENTACJA SYMULATORA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

PREZENTACJA SYMULATORA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

 

21 marca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się prezentacja możliwości szkolenia w wirtualnej rzeczywistości (VR) z wykorzystaniem symulatora szkolenia pożarniczego VR Flaim Trainer.

Spotkanie otworzył Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski. W trakcie sesji demonstracyjnych uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami symulatora.

Założenia systemu prezentują filmy dostępne na kanale: https://www.youtube.com/@FLAIMSystems/playlists.