WIZYTA REKTORA-KOMENDANTA SGSP W UCZELNI PARTNERSKIEJ W OSTRAWIE

WIZYTA REKTORA-KOMENDANTA SGSP W UCZELNI PARTNERSKIEJ W OSTRAWIE

 

23 marca 2023 r. Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VŠB-TUO).   

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia było nadanie honorowego tytułu Doctor honoris causa absolwentowi tamtejszej uczelni, uznanemu ekspertowi zagranicznemu Panu prof. inż. Peteru Filipovi. W trakcie uroczystości Pan Rektor-Komendant SGSP spotkał się także z Panem Rektorem VŠB-TUO prof. Václavem Snášel.

Wizyta na zaproszenie partnerskiej uczelni była doskonałą okazją do dalszego zacieśniania kooperacji oraz do wymiany doświadczeń, biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę o charakterze naukowo-badawczym pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie i SGSP.