UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

                                                           

28 marca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia i niestacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL).

To jedno z najpiękniejszych wydarzeń w roku akademickim, będące podsumowaniem wysiłku i pracy studentów, wykładowców i kadry.

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz wyraził radość i dumę, że powiększyło się grono absolwentów SGSP. Zapewnił, że mury naszej Uczelni pozostaną zawsze otwarte dla obecnych i byłych studentów. Dziekan WIBiOL st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski zaznaczył, że upływający czas studiów był okresem wytężonej pracy i rozwoju zainteresowań. Podziękował wykładowcom, kadrze i studentom SGSP za wysiłek i pracę włożoną w proces kształcenia.

W tym uroczystym dniu do grona absolwentów SGSP łącznie dołączyło 83 osoby, otrzymując tytuł odpowiednio magistra inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera bądź inżyniera. Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i najlepsze prace dyplomowe dla wyróżniających się absolwentów i ich promotorów.

W wydarzeniu uczestniczyli: Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz, Prorektor ds. Nauki Pani dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz , Dziekan WIBiOL st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski,  kadra Uczelni oraz zaproszeni goście. Dowódcą uroczystości był st. kpt. mgr inż. Mateusz Gula.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!