Studia mundurowe

Studia mundurowe

Studia zapewniają przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej
wykonującej zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej,
którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń.

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

Studia przeznaczone dla osób cywilnych chcących wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE STAŁEJ

Studia dla strażaków w służbie stałej skierowanych przez przełożonego