SZKOLENIE „PRAKTYCZNE STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH JEDNOSTEK PSP Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

SZKOLENIE „PRAKTYCZNE STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH JEDNOSTEK PSP Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

28 marca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się wewnętrzne szkolenie z tematyki funkcjonowania i prawidłowego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uczestnikami byli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP) województwa mazowieckiego, którzy na co dzień, w ramach obowiązków służbowych, zajmują się problematyką zamówień.

Szkolenie prowadził ceniony i doświadczony trener Pan Zbigniew Leszczyński; były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych, wykładowca z tematyki zamówień publicznych, stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych, członek założyciel Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Izby Inżynierów Budownictwa, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Częstochowie z zakresu budownictwa, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy.

Organizatorem wydarzenia była nasza Uczelnia we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie. Gospodarzy reprezentowali: Kanclerz SGSP st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki oraz Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Rafał Zimochocki.

W szkoleniu udział wzięło ponad sto osób w formie stacjonarnej oraz około pięćdziesiąt osób w formie on-line.