ZAPROSZENIE NA STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE „WYBRANE FORMY POMOCY HUMANITARNEJ W KONTEKŚCIE KONFLIKTU ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEGO 2022 – CZĘŚĆ 2”

ZAPROSZENIE NA STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE „WYBRANE FORMY POMOCY HUMANITARNEJ W KONTEKŚCIE KONFLIKTU ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEGO 2022 – CZĘŚĆ 2”

Tytuł konferencji

Studenckie seminarium naukowe „Wybrane formy pomocy humanitarnej w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 2022 – część 2”

Termin i miejsce

31 marca (piątek) 2023 r.

Godz. 9:00-13:00

Aula A2, bud. F, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (stacjonarnie i online – transmisja na YouTube)

Organizatorzy

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Cel konferencji

Celem konferencji jest popularyzacja i promowanie najnowszych wyników badań młodych badaczy, prac i projektów z zakresu współpracy i form pomocy humanitarnej w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego toczącego się od 2022 r. Co więcej, ambicją organizatorów seminarium jest nie tylko zaproponowanie i ukazanie nowych perspektyw badawczych, podejść, kontekstów, modeli analiz, lecz także wskazanie potrzebnych, dopiero wyłaniających się kierunków dalszych analiz i rozważań. W trakcie seminarium głos zabiorą osoby zaangażowane w pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy, będące studentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz zaproszeni goście.

Poruszana podczas wydarzenia problematyka ma również zachęcić do zwrócenia uwagi na wyzwania stojące przed badaczami, praktykami w aspekcie poddawania naukowej analizie, m.in. bezpieczeństwa misji, projektów rozwojowych, przywództwa, czynników psychologicznych, logistyki, nowoczesnych technologii stosowanych podczas niesienia pomocy humanitarnej.

Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

 • Standardy SPHERE w kształtowaniu pomocy humanitarnej;
 • Przywództwo lokalne w kontekście redukcji ryzyka operacyjnego podczas pomocy humanitarnej Ukrainie – raport z badań;
 • Pomoc rozwojowa jako jedno z narzędzi wspierających pomoc humanitarną na przykładzie projektów SGSP oraz KG PSP;
 • Systemy bezzałogowych statków powietrznych w niesieniu pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy;
 • Dezinformacja w czasie wojny w Ukrainie;
 • Rola Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w udzielaniu pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy;
 • Praktyczny aspekt pomocy humanitarnej dla Ukrainy na przykładzie województwa świętokrzyskiego;
 • Zdolność reagowania jednostek samorządu terytorialnego na kryzys uchodźczy – przykład Starostwa Powiatowego w Otwocku;
 • „Podaj mi pomocną dłoń” – wspólny cel jako motywacja do pomocy w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wojny w Ukrainie;
 • Bezpieczeństwo misji humanitarnych w warunkach wojennych – doświadczenia Fundacji Otwarty Dialog.

Komitet Naukowy

 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
 • st. kpt. dr Monika Wojakowska
 • dr Radosław Fellner
 • mgr Monika Wachnik
 • mgr Aleksandra Woźniak

Komitet Organizacyjny

 • dr Radosław Fellner
 • mgr Aleksandra Woźniak
 • lic. Kamil Matysek
 • lic. Bartłomiej Litwinek
 • lic. Aleksander Kozera
 • lic. Karolina Stankiewicz
 • lic. Izabella Gwadera
 • lic. Martyna Łożyńska
 • lic. Dorota Klimkiewicz
 • lic. Paweł Florek
 • lic. Michał Kosewski
 • lic. Kacper Zacharski
 • pchor. Kewin Gad
 • Katarzyna Woźniak
 • Anna Celebudzka
 • Natalia Łobos
 • Julia Wasilak
 • Kacper Murawski
 • Jakub Kramarczuk
 • Klaudia Węglorz

Agenda

Agenda studenckiego seminarium naukowego z zakresu pomocy humanitarnej

Publikacja

Komitet Organizacyjny planuje wydać recenzowane materiały pokonferencyjne zawierające streszczenie prezentowanych referatów.

Część 1

Będzie to druga część seminarium – informacja o pierwszej cześci, w tym agenda, znajduje się na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=28812.