WYNIKI 3 EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE OPUBLIKOWANE W „ZESZYTACH NAUKOWYCH SGSP”

WYNIKI 3 EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE OPUBLIKOWANE W „ZESZYTACH NAUKOWYCH SGSP”

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 88/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”, Komitet Konkursowy w składzie:

 • Pani dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni – Przewodniczący Komitetu Konkursowego,
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Konkursowego,
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni,
 • bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka,
 • st. bryg. dr inż. Robert Piec,
 • st. kpt. dr Monika Wojakowska,
 • kpt. dr inż. Rafał Wróbel

dokonał nominacji i oceny artykułów naukowych w 3 edycji konkursu.

W toku przeprowadzonej oceny wyłoniono zwycięskie artykuły naukowe w 3 edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”:

 • w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”: W. Rogula-Kozłowska, J. Bihałowicz, Air quality influence of selected pollutants emitted from a fire of 300 mg of municipal waste on ambient air quality: An example of modeling with HYSPLIT (ZN SGSP nr 83/2022);
 • w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie”: P. Gromek, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy a niemilitarne wsparcie Ukrainy w pierwszych miesiącach konfliktu Ukraińsko-Rosyjskiego w 2022 roku (ZN SGSP nr 84/2022);
 • w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy doktoranta”: W. Rogula-Kozłowska, J. Bihałowicz, Air quality influence of selected pollutants emitted from a fire of 300 mg of municipal waste on ambient air quality: An example of modeling with HYSPLIT (ZN SGSP nr 83/2022);
 • w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy studenta”: R. Banasiak, Sz. Ptak, Impact of electric energy quality on fire safety of transformers (ZN SGSP nr 84/2022);
 • w kategorii „Najczęściej cytowany artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”: A. Antonov, T. Skorobagatko, R. Yakovchuk, O. Sviatkevych, Interaction of Fire-Extinguishing Agents with Flame of Diesel Bio Fuel and Its Mixtures (ZN SGSP 73/1/2020);
 • w kategorii „Najczęściej cytowany artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie”: T. Zwęgliński, R. Radkowski, Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii COVID-19. Funkcjonowanie i zadania w pierwszych miesiącach aktywności wirusa SARS-CoV-2 (ZN SGSP 76/2020).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego publikowania wyników badań naukowych na łamach „Zeszytów Naukowych SGSP” (70 pkt. MEiN).