XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA MŁODYCH NAUKOWCÓW, KADETÓW I STUDENTÓW „PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA”

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA MŁODYCH NAUKOWCÓW, KADETÓW I STUDENTÓW „PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA”

 

W dniach 30-31 marca 2023 r. w Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we Lwowie odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców, kadetów i studentów „Problemy i perspektywy rozwoju systemu bezpieczeństwa życia”. 

Podczas konferencji wystąpienia mieli m.in.:

  • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak: „Koncepcja oraz kierunki działań dotyczących prewencji społecznej w Ukrainie i w Polsce”;
  • mł. kpt. dr (UFU) Oksana Telak: „Migracje w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę”;
  • kpt. dr inż. Rafał Wróbel: „Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP w Polsce”.  

Konferencja została zorganizowana w celu dyskusji na temat problemów bezpieczeństwa życia i określenia perspektyw na przyszły okres, a także zastosowania zaawansowanych osiągnięć naukowych z zakresu cywilnego, przeciwpożarowego, technologicznego i ekologicznego bezpieczeństwa informacji, ochrony pracy oraz społecznych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów bezpieczeństwa życia.

W konferencji udział wzięło ok. 150 młodych naukowców, kadetów i studentów Uniwersytetu i innych instytucji edukacyjnych, zarówno z Ukrainy, jak i z innych krajów. Wśród zarejestrowanych uczestników było 47 pracowników naukowych i naukowo-pedagogicznych. Łącznie na konferencji reprezentowało się 19 placówek oświatowych z Ukrainy, Polski, Litwy i Niemiec. Prelegenci przemawiali na posiedzeniach plenarnych i sekcyjnych osobiście oraz za pośrednictwem wideokonferencji.