SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU REAGOWANIA NA ZDARZENIA O CHARAKTERZE CBRNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU REAGOWANIA NA ZDARZENIA O CHARAKTERZE CBRNE

 

W dniu 31 marca 2023 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zakończyło się w sumie trzecie, a w tym roku pierwsze szkolenie specjalistyczne z zakresu reagowania na zdarzenia o charakterze CBRNE. Szkolenie realizowane było w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Uczestnikami szkolenia byli wyznaczeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z grup specjalistycznych ratownictwa chemicznego i ekologicznego, szkół pożarniczych oraz funkcjonariusze innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa.

Zajęcia odbywały się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej – partnera projektu, a także na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ukończenie realizowanego szkolenia CBRNE jest równoważne z ukończeniem szkolenia realizowanego na podstawie zatwierdzonego 26 czerwca 2014 r. przez Komendanta Głównego PSP Programu szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.

Do końca 2023 roku SGSP zaplanowało w ramach projektu realizację 11 edycji bezpłatnych szkoleń.

Uroczystego wręczenia certyfikatów ukończenia szkolenia dokonał Prorektor – Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz oraz Kierownik Projektu bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka wraz z Koordynatorem WP10 bryg. dr. inż. Arturem Ankowskim.