Zaproszenie na Seminaria Naukowe Zakładu Prawa i Administracji WIBC SGSP

Zaproszenie na Seminaria Naukowe Zakładu Prawa i Administracji WIBC SGSP

 

Zakład Prawa i Administracji Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

zaprasza Pracowników i Studentów Uczelni oraz wszystkie zainteresowane osoby na  najbliższe Seminaria Naukowe.

 

II Seminarium Naukowe

odbędzie się 20 listopada 2018 r. (wtorek)

o godz. 12:00, na obiekcie 02, w sali O (pierwsze piętro).

Podczas Seminarium Funkcjonariusz Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

zaprezentuje odczyt na temat:

Czy mamy w Polsce terroryzm?  – potencjalne zagrożenia,

zasady postępowania podczas zdarzeń terrorystycznych.

 

III Seminarium Naukowe

odbędzie się 21 listopada 2018 r. (środa)

o godz. 12:00, na obiekcie 02, w sali O (pierwsze piętro).

Podczas Seminarium dr Marek Woch, Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zaprezentuje odczyt na temat:

Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach władzy publicznej w Polsce.

 

Seminaria poprowadzi Kierownik Zakładu Prawa i Administracji dr hab. Anna Gołębiowska, prof. SGSP.