SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

 

W ramach wzajemnej współpracy Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) zrealizował w ostatnich miesiącach cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Zakres szkoleń obejmował m.in.:

  • zapoznanie ze środowiskiem pożaru,
  • poruszanie się w zadymionych pomieszczeniach,
  • interwencyjną ewakuację osób o szczególnym znaczeniu z obszarów zagrożonych.

W 8 spotkaniach na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim udział wzięło ok. 200 funkcjonariuszy. Była to kontynuacja ćwiczeń z wykonywania dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z udziałem pojazdów opancerzonych.