ZAPROSZENIE NA II KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. „BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH – NAUKA I PRAKTYKA”

ZAPROSZENIE NA II KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

  1. „BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH – NAUKA I PRAKTYKA”


Serdecznie zapraszamy na

II Konferencję Naukową nt. „Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych – nauka i praktyka”.


Termin
: 20 kwietnia 2023 r.


Sposób przeprowadzenia konferencji:

Hybrydowo – konferencja odbywać się będzie równolegle w Auli UP w Sanoku

oraz on-line przy wykorzystaniu platformy MS Teams.


Godziny wydarzenia:
9:00-15:00

 

Organizator:

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Współorganizatorzy:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

Cel konferencji:

Wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych. Dyskusja nad aktualnymi problemami w procesie jego kształtowania z uwzględnieniem analizy sytuacji bieżącej i prognozowanie możliwych zmian, identyfikowanie wynikających z nich wyzwań oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań i działań.

Zakres tematyczny:

Podczas konferencji pragniemy zastanawiać się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi wielowymiarowości bezpieczeństwa państwa diagnozowanego i prognozowanego z perspektywy nie tylko granic międzypaństwowych i możliwości jego kształtowania w obszarach do nich przyległych, lecz także z perspektywy zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ulokowanych na pograniczu innych dyscyplin i dziedzin nauki, a w szczególności skupiając się na:

  • identyfikacji zagrożeń w przedmiotowym zakresie z uwagi na permanentnie zachodzące zmiany w socjosferze, technosferze i biosferze;
  • diagnozie aktualnych krajowych uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych w kontekście bezpieczeństwa państw ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych;
  • ukazaniu roli i możliwości międzynarodowej współpracy w kształtowaniu bezpieczeństwa państw w obszarach przygranicznych i na całych ich terytoriach;
  • diagnozie wewnętrznej współpracy i współdziałaniu administracji publicznej i podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa w państwie, w tym w obszarach przygranicznych.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://up-sanok.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/wydarzenia/details,23.html.